Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z przedstawicielami organizacji pozarządowych i społecznych działających na rzecz ochrony praw pacjentów w Polsce

6 grudnia 2017 r., w Mikołajki, nowo powołany Rzecznik Praw Pacjenta (pełni urząd od 30 października br.) Pan Bartłomiej Chmielowiec zaprosił do swojej siedziby przedstawicieli organizacji pozarządowych i społecznych działających na rzecz ochrony praw pacjentów w Polsce celem przedstawienia wizji Rzecznika współpracy z tymi podmiotami, najbliższych planów oraz wysłuchania uwag organizacji. Na spotkanie przybyli przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji, w tym największych, jak Federacja Praw Pacjenta. Nasze Stowarzyszenie reprezentowało grupę chorób rzadkich, która była w wyraźniej mniejszości – tym lepiej, że byliśmy obecni na spotkaniu.

Nowy Rzecznik przedstawił swoje plany i trzeba przyznać, że są one bardzo ambitne, a całe spotkanie trwało ponad cztery godziny.

Rzecznik przede wszystkim, odczytując na nowo art. 47 pkt 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podjął próbę zarysowania zmian legislacyjnych w zakresie doprecyzowania i zmian w katalogu praw, np. przez określenie ram czasowych prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Zwrócił też uwagę, że ustawa nie reguluje – a w jego ocenie powinna – obowiązków pacjenta związanych z procesem leczenia. W dalszej kolejności Rzecznik zadeklarował, że będzie zabiegał o ustawowe wzmocnienie swoich kompetencji. Przykładowo chciałby, aby Rzecznik mógł wszczynać postępowania administracyjne oraz przystępować do już toczących się takich postępowań na prawach prokuratora – tak jak może to dziś robić Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik chciałby ustawowego umocowania i określenia (poszerzenia) kompetencji organizacji pacjenckich. Zaproponuje powołanie ustawą Rady Doradczej Rzecznika, która de facto nie tylko pełniłaby funkcje doradcze ale także w pewnym stopniu kreowała jego cele oraz dokonywała następnie oceny działalności Rzecznika. Taka ocena mogłaby być dołączana do corocznego sprawozdania Rzecznika. Rzecznik ponadto wspomniał o konieczności wzmocnienia roli organizacji w kontekście funkcjonowania AOTMiT. Wstępny projekt ustawy może być przekazany organizacjom do konsultacji już w połowie lutego 2018 r.

Rzecznik chce również zorganizować konferencję na temat roli organizacji pacjenckich i praw pacjenta.

W dalszej kolejności Rzecznik przedstawił propozycję działań bieżących. Chciałby w ramach zmian statutu swojego urzędu powołać radę opiniodawczo-doradczą złożoną z przedstawicieli organizacji pacjenckich, która miałaby charakter pilotażowy przed utworzeniem, wspomnianej wyżej, Rady o randze ustawowej. Rzecznik zaproponował także zorganizowanie wspólnych, tematycznych porad eksperckich, pracowników jego Urzędu oraz przedstawicieli organizacji. Ponadto chciałby organizować wspólne szkolenia tematyczne dotyczące praw pacjenta i edukacji prozdrowotnej. Wskazał także na konieczność wymiany informacji pomiędzy Rzecznikiem i organizacjami, także w sferze mediów społecznościowych.

W dalszej kolejności Rzecznik zaproponował powołanie zespołów roboczych do przygotowania zmian systemowych. Jako przykład podał bardzo ważny i nierozwiązany wciąż problem przejścia przewlekle chorych dzieci do systemu opieki dla dorosłych.

Zebrani goście z zadowoleniem przyjęli przedstawione propozycje, deklarując wsparcie oraz przedstawiając szereg dalszych uwag co do pól współpracy.

Prezentacja Rzecznika dostępna jest tutaj.

DSC_0661DSC_0660DSC_0662

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s